Debata wo snadnych deliktach

štwórtk, 14. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

W Sakskim krajnym sejmje kontrowersnje wo kriminaliće diskutowali

Drježdźany (dpa/SN). Sakske knježerstwo je swoje razniše postupowanje přećiwo bagatelnym njeskutkam zakitowało a chce dale „nul tolerancy“ pokazować. Knježerstwo je za to zamołwite, prawniski stat zakitować a škit wobydlerjow zaručić, rjekny ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) wčera w krajnym sejmje. Zaměr knježerstwa je, prawo a přepytowanje njeskutkow „bjez rabata“ přesadźić. Nastork debaty bě njedawny wukaz generalneho statneho rěčnika, po kotrymž chcedźa bagatelne delikty přichodnje konsekwentnišo přepytować a pochłostać. W jara kontrowersnej a zdźěla­ emocionalnej diskusiji so rozdźělne pozicije jara spěšnje pokazachu. Politikar Lěwicy Klaus Bartl ma wukaz za zasah do njewotwisnosće justicy. Postupowanje krajneho knježerstwa maja w kruhu juristow za spodźiwne, wón rjekny. Koaliciji dźe wo to, we wobłuku snadneje kriminality sylnosć demonstrować. „To pak střase zakłady praw­niskeho stata.“

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND