Załožbu spušćomnje financować

srjeda, 12. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN/JaW). Sakska a Braniborska chcetej ze štwórtym financowanskim zrěčenjom Załožbu za serbski lud spušćomnje financować. Tohodla chcetej zhromadnje ze Zwjazkom nowe zrěčenje wo tym wobzamknyć. Na to stej so knježer­stwje wobeju krajow wčera na zhromadnym wuradźowanju we Wojerowskim hrodźe dojednałoj, pisa sakske ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo w nowinskej zdźělence. „Tuchwilne třeće financowanske zrěčenje załožby klětu kónc lěta wuběži. Nowe zrěčenje ma potom wot lěta 2021 płaćić“, rěka we wozjewjenju. Na kotru dobu ma płaćić, wo tym žana rěč njeje.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND