Historiske fotografije w Serbskej kulturnej informaciji

štwórtk, 07. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Lěpšina skerje přitulnje wopytaneje wernisaže bě, zo móžeše Heiko Lobert (nalěwo) na wšitke prašenja hosći nadrobnje wotmołwić.  Foto: SN/Maćij Bulank Lěpšina skerje přitulnje wopytaneje wernisaže bě, zo móžeše Heiko Lobert (nalěwo) na wšitke prašenja hosći nadrobnje wotmołwić. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN/bn). „Serbske žiwjenje na kraju“ rěka pućowaca wustajeńca histo­riskich fotografijow, kotruž je rodźeny Choćebužan a sobudźěłaćer Ludoweho nakładnistwa Domowina Heiko Lobert ze swójskeje zběrki zestajał. Wotnětka je hač do kónca měrca w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji přistupna.

Dohromady 28 zdźěla sylnje powjet­šene reprodukcije pokazaja přewažnje wjesne žiwjenje, swjedźenje a nałožki zapad­nje Choćebuza. Najstarši wobraz bě wokoło lěta 1910 nastał, najmłódši ně­hdźe 1980. Wjetšina fotografijow pak wotbłyšćuje 1920te a 1930te lěta, při čimž njehodźa so wšitke eksponaty jasnje datěrować. Portretowane wosoby – žony nimale stajnje w serbskej narodnej drasće – su wobydlerjo mjez druhim Putgóle, Kokrjowa a Cazowa kaž tež hižo wjace njeeksistowaceje wsy Tšawnicy. W tym zwisku najskerje najbóle jimacy je motiw, pokazowacy muža, kiž husy pase­ a w pozadku brunicowy bager.

Witriny chowaja tójšto originalnych fo­tow. Wosebje napadny je prawdźe­po­dobnje w Francoskej nastaty wobraz młodeju Serbowkow z młodźatkom lawa.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND