Wukubłarka kubłarjow z dejmantnym jubilejom

póndźela, 11. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 Leńka  Thomasowa  Foto: SN/Hanka Šěnec  Leńka Thomasowa Foto: SN/Hanka Šěnec

Wučerka, organizatorka, recensentka, na dobro serbskeho ludu skutkowaca wosobina zjawneho žiwjenja – retomas to pomjenowanjow, kotrež Leńku Thomasowu mjenje abo bóle dokładnje wopisuja. Wčera swjećeše wona 60ćiny.

Tuchwilu skutkuje jubilarka na Budyskim powołanskošulskim centrumje za hospodarstwo a techniku přirjadowanej Serbskej fachowej šuli za socialnu pedagogiku. Tam wukubłuje mjez druhim kubłarki a kubłarjow a stara so tak sobu wo pedagogiski dorost za serbske pěstowarnje a horty kaž tež młodźinskich socialnych dźěłaćerjow mjez druhim za Rěčny centrum WITAJ.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND