Němsko-Serbske ludowe dźiwadło je wčera inscenaciju „Teror“ w Budyskim sudnistwje pokazało. Andreja Rjedźic-Bulankowa je rólu Any Pauliny Leitner přewzała. Hraješe tuž, štož tež woprawdźe powołansce čini, statnu rěčnicu. Dalši kuriozum: W kruchu wobskorženy je zboka jewišća jeje mandźelski Marian Bulank. Přichodne předstajenje budźe 12. měrca. Foto: SN/Maćij Bulank

Křižowka (11.01.19)

pjatk, 11. januara 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 přisłušnik našeho ludu, 5 nic huste, 6 interpunkciske znamjo, 7 hudźbna skupina hižo w NDR, 10 wokolina, wobwod, 13 dočasnje, žno, 14 wěsty dźěl zatwarjenja, 15 typ sowjetskich awtow

Padorunje: 1 kłok a ..., 2 postrow Sportej ..., 3 wot cyłka zdalena skupina, 4 partner Julije, 8 spěw w operje, 9 słód, 11 sportowa družina, 12 ličba bjez hódnoty

W Choćebuskim Braniborskim muzeju za moderne wuměłstwo, w dźělu Dieseloweje milinarnje, prezentuja hač do zajutřišeho, 6. januara, wulki wuběr fotografijow Helfrieda Straußa wo křižerskich procesionach kónc 80tych lět. Finisaža je w 15 hodź. Mjez druhim je fotograf tež Kulowskich (hlej foto) a Ralbičanskich křižerjow přewodźał. Foto: Helfried Strauß

Płastowka (04.01.19)

pjatk, 04. januara 2019 spisane wot:

Spočatk pytanych słowow

je wupokazany.

1 zakład, 2 domjace skoćo,

3 zběhadło, 4 dwojota,

5 minjene lěto, 6 łaćonsce: w lěće,

7 jendźelski titul, 8 hrajna klasa,

9 grjekski pismik = lěwy rjad: ratar

Křižowka (28.12.18)

pjatk, 28. decembera 2018 spisane wot:

Wodorunje: 3 sobustaw, 5 hara wo ničo, 6 mać ćipkow, 7 młode swinjo, 10 škit před tlamu, 13 łaćonsce: w lěće, 14 dlěše powědančko, 15 awtodróhowy popłatk

Padorunje: 1 zastać!, 2 sogar serbsce, 3 stare, mało hódne wěcy, 4 jednotka kajkosće bencina, 8 starobny pjenjez, 9 ćěłozwučowanje, 11 wójsko jendźelsce, 12 drobny pjenjez

W Budyskim NSLDź předstaji ansambl ruskeho statneho dźiwadła za operu a balet njedźelu, 23. decembra, w 15 hodź. balet „Łuskač“­ a w 19.30 hodź. „Kołpjowy jězor“. Minjene lěta je 45 čłonow mytowaneho cyłka w mnohich krajach wulke připóznaće žnjało. Nětko wjeseli so Ruski baletny festiwal Moskwa na Budyski publikum. Foto: Janko Milolajczyk

Linija (21.12.18)

pjatk, 21. decembera 2018 spisane wot:

Dźeće-li wot wupokazaneho spočatka

po liniji dale, wučitaće titul spěwa.

Serbski ludowy ansambl je tež wokoło 3. adwenta chětro sprócniwy. Jutře, sobotu, wuhotuje chór zhromadny koncert z gym­naziastami w Choćebuzu (hlej pokiwy). Njedźelu w 16 hodź. pokazaja spěwarki a spěwarjo hromadźe z baletom a orchestrom w Serbskim kulturnym centrumje Slepo scenisko-koncertantny program „Zymski čas“. Foto: SLA/Ivana Miklošová

Křižowka (14.12.18)

pjatk, 14. decembera 2018 spisane wot:

Wodorunje: 3 rozmlěte zorno, 5 wulka europska rěka, 6 muske předmjeno (Zátopek), 7 dlěše powědančko, 10 serbske sportowe towarstwo, 13 dźěl narodneje drasty, 14 Sägewerk serbsce, 15 zakład, wuchadźišćo

Padorunje: 1 postrow Sportej ..., 2 hórski lutk w cuzej rěči, 3 po­daće k wosobje we wupokazu, 4 sto­lica Egyptowskeje, 8 prje­dawši prezident USA, 9 satelit, 11 domjace skoćo, 12 zelenišćo

Hudźbny korps wojerskeho lětarstwa Erfurt je tež lětsa wopytowarjow w Rěčičanskej ewangelskej cyrkwi zawjeselił. We wo­błuku tradicionalneho beneficneho koncerta předstajichu hudźacy wojacy zawčerawšim w měnjatych wobsadkach adwentne kompozicije, mjez druhim Georga Friedricha Händela a Georgea Gershwina. Foto: Joachim Rjela

nawěšk

nowostki LND