Zapósłane (23.10.18)

wutora, 23. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nastupajo wólby Serbskeho sejma piše dr. Christiana Piniekowa z Choćebuza:

Dźakuju so redakciji SN za wotćišć wobkedźbowanjow Měrka Šołty wokoło wólbow Serbskeho sejma (SN z 19. oktobra 2018). Rěča mi z wutroby. Dodać chcyła, zo běchu so reformowe mocy Serbskeje narodneje zhromadźizny a Wěteńčanskeje iniciatiwy bohužel zateptali, wólby Serbskeho sejma su prěnje cyłoserbske wólby scyła.

Škoda, zo njejsu wšelake towarstwa wažnosć a móžnosće tutoho podawka hišće spóznali. Być přećiwo serbskemu wuznaću a być přećiwo wólbam je runjewon wuraz strachoćiweho wustupowanja, kotrež sylnja njewolerjow a wosłabja demokratiju.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND