Zapósłane (08.08.19)

štwórtk, 08. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Mikławš Krawc z Budyšina chwali wuhotowarjow swjedźenja w Sernjanach:

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND