Žana hodźina so druhej njeruna

srjeda, 11. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
 Tobias Šěn Foto: Diana Libšowa Tobias Šěn Foto: Diana Libšowa

Na lětušim swójbnym swjedźenju Serbskeho šulskeho towarstwa w Hórkach je Šunowčan Tobias Šěn dźěći z diskoteku do rejwanja wabił. K rejam hudźbu hrać je hobby, kotryž wón hižo mnohe lěta­ pěstuje. Dźěći z diskoteku zabawjał pak je prěni króć, a to z wulkim wuspěchom. Žiłku za dźěći ma Tobias Šěn hižo wot młodosće. „Po maturje na Budyskim Serbskim gymnaziju wukonjach ciwilnu słužbu w Drježdźanskim dnjowym přebywanišću swj. Bena. „Tam sym so wo dźěći starał a zwěsćił, zo mi to wulke wjese­lo wobradźa“, 33lětny powěda.

Přiwšěm je rodźeny Chróšćan najprjedy na Drježdźanskej Techniskej uniwer­siće sociologiju studować započał, dalši studij wobchadneho inženjerstwa wón zakónči. W Drježdźanach je tež swójbu załožił a jako planowar na polu logistiki skutkował. Z mandźelskej angažowaše so w towarstwje Stup dale, a dźěsći chodźeštej do serbskeje skupiny w pěsto­war­ni. „Mjez­tym pak smy so w Šunowje zado­mili. A přećah bě mi přičina rozmyslować, što chcu w domiznje powołansce činić. Zas a zaso dyrbjach na to myslić, kak bě so mi lěto ciwilneje słužby spo­dobało, wosebje pak zaběra z dźěćimi.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND