Serbscy kubłarjo trěbni poručenje

štwórtk, 12. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Chcedźa zajimcam přistup na fachowu šulu wolóžić

Budyšin (SN/JaW). Rada za serbske na­ležnosće Sakskeje a wokrjes Budyšin so prócujetej wolóžić serbskim zajimcam při­stup k wukubłanju na Budyskej Fachowej šuli za socialnistwo. Kaž před­syd­ka rady Marja Michałkowa na na­pra­šo­wanje zdźěli, chcedźa runje tak postupować kaž při wabjenju wo nowych serbskich studentow wučerstwa. Na to staj so Marja Michałkowa a naměstnik krajneho rady Udo Wićaz wčera tydźenja na dźěłowej rozmołwje w Budyskim krajnoradnym zarjedźe dorozumiłoj. Kaž wobaj wobkrućištaj, maja serbscy zajimcy, kotřiž chcedźa so w Budyšinje na kubłarja abo kubłarku wukubłać dać, runje tajki bonus dóstać kaž zajimowani Serbja na studiju wučerstwa. Swój namjet je Michałkowa hižo w sakskim kultusowym ministerstwje kaž tež prezidentej Kraj­neho zarjada za šulu a kubłanje Ralfej Bergerej přednjesła. „A wón je namjetował, naležnosć z pomocu postajenja rjadować, zo njetrjebali zakoń změnić, štož mam za dobre. Wšako móžemy naležnosć tak ručišo zwoprawdźić“, Michałkowa potwjerdźa.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND