Stipendiata rozžohnowali

póndźela, 16. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Jan Budar je Josefej Zdobinskemu w Serbskim domje kónčne wopismo pře podał. Foto: Jelizawjeta Waltherowa Jan Budar je Josefej Zdobinskemu w Serbskim domje kónčne wopismo pře podał. Foto: Jelizawjeta Waltherowa

Budyšin (SN/bn). Kóždolětnje přilubja Załožba za serbski lud wukrajnym studentam stipendij za semesterski přebytk na Instituće za sorabistiku Uniwersity Lipsk. Minjeny pjatk přepoda direktor załožby Jan Budar we wobłuku zjawneho kolokwija Josefej Zdobinskemu kónčne wopismo w Budyšinje. W Liberecu čěšćinu a towaršnowědu studowacy wědomostnik zaběraše so w minjenych mě­sacach z metodologiju wuwučowanja. W swojim přednošku pod hesłom „Ko­operatiwne metody při wuwučowanju a wuknjenju serbšćiny“ rysowaše wón wšelake koncepty „njetradicionalnych metodow a jich nałožowanje“ a namjetowaše mjez druhim tak mjenowany team-teaching a serbsku wersiju hry Scrabble.

Na kolokwiju předstaji so nimo toho přichodna stipendiatka. Tereza Hromádková, studentka srjedźoeuropskich stu­dijow a stawiznow Pólskeje w Praze, bě runje tak kaž Josef Zdobinský w Towar­stwje přećelow Serbow wo poskitku załožby zhoniła. Jako hłownu motiwaciju, so wo stipendij požadać, mjenowaštaj wobaj „zasadny zajim na serbšćinje“.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND