Wustawki znowa wobzamknyli poručenje

štwórtk, 30. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Kulowska měšćanska rada wopłóčki hač do 2017 kalkulowała

Kulow (AK/SN). Znowa zrjadowane su jasne a zwjazowace postajenja za wopłóčki w měsće Kulowje a jeho wjesnych dźělach. Měšćanska rada bě so k tomu na zašłym posedźenju wuznała. Z jednym napřećiwnym hłosom, a to Michała Krječmarja z Dubrjenka (Powšitkowne wobydlerske zastupnistwo), su radźićeljo nowospisane wustawki za centralnu wodočisćensku připrawu w Kulowje schwalili. Nimo toho přihłosowachu wustawkam hatneje wodočisćenskeje připrawy w Koćinje. Dale su Kulowscy zapósłancy popłatkowe wustawki za dźělnu městnu kanalizaciju a wustawki wo decentralnym wotstronjowanju fekalneho błóta z małych čisćenskich připrawow a wo wopłóčkach z bjezwottokowych jamow wobzamknyli. Wšitke wustawki płaća wróćo sahajo wot 1. januara 2015.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND