W septembru 1813 Napoleon w farskim domje přenocował

štwórtk, 30. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
 Faru po bitwje pola Bukec znowa natwarić bě dołhi čas wulke wužadanje ćežko pruwowanym  wosadnym. Njedawno su tam ewangelski cyrkwinski dźeń swjećili.  Foto: Alfons Handrik Faru po bitwje pola Bukec znowa natwarić bě dołhi čas wulke wužadanje ćežko pruwowanym wosadnym. Njedawno su tam ewangelski cyrkwinski dźeń swjećili. Foto: Alfons Handrik

Nimo cyrkwjow su tež farske domy něme swědki stawiznow. Ze swojej lětnjej seriju so po serbskich a dwurěčnych­ katolskich a ewangelskich wosadach rozhladujemy a předstajamy někotre fary – dźensa Bukečansku.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND