Lědma zwisk k serbskim wsam

póndźela, 03. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Tež Jitrowske žony so na wubědźowanju wohnjowych woborow, w hašenju a pjelnjenju bowow, wobdźělichu, a wobsadźichu za mužemi 2. městno. Foto:  Dirk Raffe Tež Jitrowske žony so na wubědźowanju wohnjowych woborow, w hašenju a pjelnjenju bowow, wobdźělichu, a wobsadźichu za mužemi 2. městno. Foto: Dirk Raffe

Wobydlerjo Jitra (Milstrich) wotměchu sobotu z přećelemi a znatymi swój tradicionalny wjesny a domizniski swjedźeń, mjez druhim z wubědźowanjom wohnjowych woborow.

Jitro (SN/mwe). Mjez přeprošenymi wohnjowymi woborami z gmejnow Wóslink a Schönteichen njebě ani jenička ze serbskich wsow. „Pola nas to z wašnjom njeje, nimamy dźě tež hewak přewuski zwisk k serbskim susodam“, praji nawoda Jitrowskeho wjesneho kluba Dirk Raffe. Pjatnaće čłonow wopřijacy cyłk kóžde lěto hromadźe z wjesnej młodźinu a kameradami wohnjoweje wobory swjedźeń organizuje. To najwažniše pak jim a 330 wobydlerjam je, wjesnu zhromadnosć hajić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND