Maltezojo w słužbje chorych

srjeda, 12. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Dr. Blaicher: Dyrbimy plany prawidłownje měnjeć a přiměrjeć

Kamjenc (SN/mwe). W zašłosći steješe Kamjenska chorownja maltezow w fokusu zjawnych diskusijow, dokelž dyrbjachu tam słužbne plany a z nimi zwisowace dźěłowe hodźiny medicinskeho personala we wšelakich stacijach změnić. „Dyrbimy słužbne plany nastajnosći přiměrjeć, dokelž so tež pacienća měnjeja. Ludźo su dale a starši, a na to dyrbimy reagować“, jednaćel maltezow dr. Alex Blaicher Serbskim Nowinam rozłožuje, „to je cyle normalny proces, a we wobłuku toho smy słužbne plany nětko změnili. Mjeztym smy w tym nastupanju tež w konsensu ze sobudźěłaćerjemi. Ze stron medicinskeho personala njejsu tuž hižo žane wotewrjene prašenja.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND