Wobkuzłacy wječor w parku

póndźela, 31. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wulkotny napohlad skićeše sobotu Njeswačanski hrodowy park, wobswěćeny z 3 000 swěčkami a dalšimi smólnicami.  Foto: Lucija Rubinowa Wulkotny napohlad skićeše sobotu Njeswačanski hrodowy park, wobswěćeny z 3 000 swěčkami a dalšimi smólnicami. Foto: Lucija Rubinowa

Njeswačidło (LR/SN). W swojim lětnym planje ma Njeswačanske kulturne a domizniske towarstwo nimo wšelakich wustajeńcow a koncertow tež swjedźeń swěčkow zapisany. Sobotu je tónle woblubowany wječor znowa tójšto wopytowarjow přiwabił. Z 20. tajkim zarjadowanjom móžachu tónraz samo na mały jubilej zhladować.

Ideju zrodźili běchu tehdy při wuklinčenju poslednjeho koncerta lěta, jako za swojich hosći swěčki na blida zestajachu. Lěto pozdźišo płuwachu hižo na deskach připrawjene swěčki po kołpjacym haće, štož so wopytowarjam wězo lubješe. Tak so z kóždym lětom nowe ideje přidru­žichu. Zawčerawšim wobswětlichu park z něhdźe 3 000 swěčkami a mnohimi smólnicami. Napohlad bě prosće wobkuzłacy. Z kupy kołpjaceho hata zaklinča cunja hudźba panoweje pišćałki. Mjez wopytowarjemi běchu mnozy Serbja, kotřiž so wo atmosferje kołowokoło hrodu a w parku jara chwalobnje wuprajichu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND