Na blackbird-run přihotowani

pjatk, 04. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

130 běharjow poda so njedźelu na parcours z 15 zadźěwkami

Hózk (CK/(SN). Wot srjedy su Thomas Jentsch a čłonojo Hózkowskeho a Salowskeho młodźinskeho kluba zadźěwki natwarili. Prěni raz přewjedu zajutřišim kołowokoło Hózka sportowy podawk, kaž jón Hornja Łužica kóždy dźeń njedožiwja. 25 žonow a 105 muži w starobje 18 do 68 lět je so za běh prěki a podłu po łukach a polach přizjewiło. To je wjele wjace, hač bě so hłowny organizator Thomas Jentsch spočatnje nadźijał. Wjace wobdźělnikow, tak wón wuraznje praji, njeměło być, přetož za wjetši nawal parcours šěroki dosć njeje. „Štóž je so přepozdźe přizjewił, móže so hakle klětu wobdźělić“, wón praji. Startować chcedźa běharjo z Chrósćic a Róžanta runje tak kaž z Drježdźan a Rudnych horin.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND