Podpěruja projekty integracije

wutora, 29. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Nowe towarstwo ma klimu pomocliwosće za najwažniši zaměr

Budyšin (SN/MWj). Po załoženju spočatk junija tohole lěta je nowe towarstwo „Witamy was w Budyšinje“ (Willkommen in Bautzen) nětko jako powšitkownowužitne připóznate a je dźěłać započało. Tole zdźěli čłon předsydstwa towarstwa Andreas von Geibler. Po tym zo su wšitke prawniske, notarielne a organizatoriske prašenja rozrisane, nětko tež prěnje přizjewjenja dochadźeja. Towarstwo załožili běchu aktiwni čłonojo zwjazka „Budyšin wostanje pisany“. Wone ma podobne zaměry a wobhladuje so jako wudospoł­njenje zwjazka. Towarstwo „Witamy was w Budyšinje“ spožča čestnohamtskemu dźěłu z ćěkancami a za integraciju w Budyšinje zjawno-prawniski wobłuk a přichodnje nadźijomnje słyšomny a demokratisce legitimowany hłós, kaž w no­win­skim wozjewjenju rěka.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND