Přinošk za žłobik dróši

srjeda, 07. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wobydlerjo móža sej hišće wobrazy ležownosćow z powětra zhotowić dać

Slepo (AK/SN). Staršiski přinošk za žłobikarske dźěći w starobje hač do třoch lět a ze zastaranskim časom wšědnje dźewjeć hodźin Slepjanska gmejna w swojim dźěćacym dnjowym přebywanišću zwyši. Po wčerawšim jednohłósnym wob­zamk­njenju gmejnskeje rady rozrosće wot lěta 2005 płaćacy přinošk wot měsačnje 160 eurow na přichodnje 175 eurow, a to wot januara přichodneho lěta.

Z tym reaguje Slepjanska gmejna na přiběrace zawodowe wudawki, přede­wšěm za personal a wěcne kóšty. „Sakski zakoń wo pěstowarnjach předpisuje, zo ma staršiski přinošk 20 hač do 23 procentow zawodowych kóštow wučinjeć“, rozłoži nawodnica hłowneho zarjada Marion Mudra. „Dokelž je přinošk wot lěta 2005 konstantny, zawodowe kóšty pak w tym času rozrosćechu, bě měsačny přinošk 160 eurow pod mjenowanej sadźbu.“ Nowy přinošk 175 eurow leži nětko snadnje nad 20 procentami a pohibuje so tuž na niskim niwowje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND