Škot ze zajimawymi stawiznami

wutora, 29. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Někotři z wobdźělnikow hodowneho škotoweho turněra, kotryž wotmě so zawčerawšim w Nowowješćanskim towarstwowym domje. Lětsa su tam 40. raz zhro madnje karty placali.  Foto: Alfons Handrik Někotři z wobdźělnikow hodowneho škotoweho turněra, kotryž wotmě so zawčerawšim w Nowowješćanskim towarstwowym domje. Lětsa su tam 40. raz zhro madnje karty placali. Foto: Alfons Handrik

Mjeztym hižo 40. raz móžeše předsyda Nowowješćanskeho towarstwa Wjesna zhromadnosć Křesćan Korjeńk w tamnišim towarstwowym domje škotowarjow ze wsy a wokoliny na zhromadne kartyplacanje witać.

Nowa Wjeska (aha/SN). Štóž so w škotowej rěči njewuznawa, je so zawčerawšim w Nowej Wjesce njemało dźiwał, słyšo, zo bu tam znaty muler nadobo krawc. Dale bě rěč wo čerwjenej rancy a zo dyrbješe so zeleny kral kłóć. Za jednym blidom hrajerjej zblědnyštaj, hdyž třeći wjesele zwěsći, zo staj čornaj. Tak a podobnje so rěčeše, jako w Nowowješćanskim towarstwowym domje za štyrjomi bli­dami w dwěmaj přechodomaj 320 króć karty měšachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND