Zmandźelenja při jězoru

wutora, 05. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wjace hač 22 000 ludźi turistisku informaciju wopytało

Hamor (AK/SN). Turistiska informacija při Hamorskim pobrjohu Bjerwałdskeho jězora je dźeń a woblubowaniša. Tole podšmórny Hamorski wjesnjanosta Achim Junker (CDU) na zašłym posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady. Po wotewrjenju w juniju 2014 ­witachu tam dotal wjace hač 22 000 wopytowarjow. Jeničce w lońšej sezonje je so 11 700 ludźi wo kulturnych a turistiskich poskitkach wobhoniło. To bě wjace hač w cyłej sezonje 2014. „W turistiskej informaciji njeposrědkuja jeničce přenocowanske móžnosće w hotelach a pensijach kołowokoło jězora, ale předawaja tež najwšelakoriše suweněry a zastupne lisćiki za zarjadowanja“, wjesnjanosta rozłoži. „Wjeselimy so tohorunja nad tójšto zbožownymi porami, kotrež su so loni před rjanej kulisu jězora zmandźelili.“ Najdalši puć měješe porik z Argentinskeje, kiž wopyta Bjerwałdski jězor we wobłuku jězby po Němskej. W nowembru su před turistiskej informaciju pućik wot parkowanišća připrawili a tak tomu zadźěwali, zo dyrbja ludźo přez trawnik chodźić, rjekny Junker.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND