Kursy debjenja jejkow derje wopytane byli

póndźela, 15. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wjeselo wobradźiło je jejkadebjenje w Njebjelčicach tež Kerstenej Kokli. Wón bě ze swojim synom Andrejom na kursu Marje Šefrichoweje.  Foto: Helmut Schippel Wjeselo wobradźiło je jejkadebjenje w Njebjelčicach tež Kerstenej Kokli. Wón bě ze swojim synom Andrejom na kursu Marje Šefrichoweje. Foto: Helmut Schippel

Njebjelčicy (HS/SN). Kaž loni mějachu zajimcy tež lětsa zaso přiležnosć, po třoch sobotach na wulkej žurli Njebjelčanskeho gmejnskeho centruma jejka debić. Tamniše domizniske a wuměłstwowe towarstwo to mjez druhim ze zajimcami haji. Marja Šefrichowa, čłonka cyłka a znata jejkadebjerka, je wosebje w dojutrownym času wjele po puću. Wučenej šwalči su za wuměłsce pisanjene owalne drohoćinki na wubědźowanjach hižo wjacore myta spožčili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND