Serbska přirada skonstituowana a dźěłakmana

póndźela, 15. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc/Slepo (SN/at). Přirada za serbske naležnosće wokrjesa Zhorjelc je so minjenu srjedu w Serbskim kulturnym centrumje Slepo skonstituowała. Kaž zamołwity za serbske naležnosće Zhorjelskeho wokrjesa Manfred Hermaš zdźěli, su čłonojo přirady w zjawnym wothłosowanju wokrjesnu radźićelku Franzisku Schubert (Zwjazk 90/Zeleni) za předsydku wuzwolili. „Wona je jako zapósłanča Sakskeho krajneho sejma zdobom rěčnica swojeje frakcije za naležnosće našeho ludu. Je tuž spomóžne, zo našej přiradźe předsydari“, měni serbski wo­krjesny radźićel Měrćin Nowak (CDU) z Lubija, kotremuž dowěrichu zastojnstwo naměstnika. Zestawu gremija wudospołnjataj wokrjesny radźićel a wjesnjanosta Dźěwina Helmut Krautz (SPD) a Wolfgang Kotisek z Brězowki jako wěcywustojny wobydler.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND