Dróhu hižo wutwarjeja

pjatk, 18. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
René Häßler je sobudźěłaćer Budyskeho měšćanskeho a krajinotwarskeho zawoda, kotryž tuchwilu w Minakale staru asfaltowu worštu wotnošuje. Přichodne měsacy chcedźa přez wjes wjeducu wokrjesnu dróhu dospołnje ponowić.  Foto: Heinz Noack René Häßler je sobudźěłaćer Budyskeho měšćanskeho a krajinotwarskeho zawoda, kotryž tuchwilu w Minakale staru asfaltowu worštu wotnošuje. Přichodne měsacy chcedźa přez wjes wjeducu wokrjesnu dróhu dospołnje ponowić. Foto: Heinz Noack

Poprawom chcychu w Minakale z wu- twarom wokrjesneje dróhi, kotraž přez wjes wjedźe, hakle po jutrach započeć. Přijomneho wjedra dla pak su twarske dźěła hižo nětko zahajili.

Minakał (HN/SN). Naprawa wutwara wokrjesneje dróhi K 7215 je w Minakale, wjesnym dźělu Radworskeje gmejny, na dwě etapje wusměrjena. Zo bychu firmy miłe a dosć suche wjedro wužiwali, su nětko hižo do jutrow twarski material napřećo Wagnerec pjekarni składowali. Nimo toho su připrawu k zniženju dnowneje wody přihotowali a hromadźe stwarili. Z wotpowědnymi mašinami, kaž ze specialnym bagrom, wotnošeja mjeztym staru asfaltowu worštu.

Po cyłkownje 820 metrach ma so dróha wutwarić a dospołnje ponowić. Tak budu do zemje tež nowu kanalizaciju za wopłóčki­ kłasć, kanal za dešćowu wodu instalować kaž tohorunja roły noweje syće za pitnu wodu. Nimo toho matej so mostaj nad Łomšćanku a Małej Sprjewju ponowić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND