Tež serbske zapřahi namołwjene

srjeda, 20. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Ramnow (BZ/SN). Lětuša Ramnowska hrodowa kołojězba konjacych zapřahow wotměje so 5. junija mjeztym 19. raz. Na něhdźe­ 30 kilometrow dołhej čarje změja wobdźělnicy wuhlad na powabnu Hornjołužisku pahórčinu.

Start a cil budźetej při Ramnowskim hrodźe, najrjeńšej krajnej baroknej připrawje Sakskeje. Kołojězba startuje dopołdnja w dźewjećich. Do cila přijědu zapřahi něhdźe w 14 hodź. K zabawje budu podłu čary stacije z překwapjenkami spřihotowane. Při baroknym hrodźe čakaja­ na wopytowarjow bohaty program a najwšelakoriše kulinariske poskitki. Młodźinski klub a dobrowólna wohnjowa wobora planujetaj nimo dźiwadłoweje hry tež program za dźěći.

Kołojězba nima w prěnim rjedźe charakter wubědźowanja, skerje steji wjeselo w srjedźišću. Wšitke wobdźělene zapřahi budu w dwěmaj kategorijomaj posudźowane. Fachowa jury spožči jim dypki. Nimo toho maja přihladowarjo tři najspo­dobniše zapřahi hódnoćić. Dobyćerjow chcedźa něhdźe w 15 hodźin mytować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND