Hdźež meja nawječor padnje

pjatk, 06. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Koslowčenjo hotuja so na jubilejne 30. mejemjetanje – a dopominaja so

Koslow (JK/SN). W Koslowje meja stajnje hakle nawječor padnje. A to budźe tež při jubilejnym 30. mejemjetanju zajutřišim, njedźelu, tak. Tradicionalny nałožk mejestajenja a -mjetanja je so w Koslowje zajimawje wuwił. Na tu a tamnu po­dawiznu minjenych 30 lět wě so Gabriela Lebzyna jara derje dopomnić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND