Dodatny etat 2016 wobzamknyli

pjatk, 06. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelski wokrjes na swoje ćežke a napjate financne połoženje reaguje. Srjedu je wokrjesny sejmik z jasnej wjetšinu hłosow dodatny etat 2016 a jeho strukturny koncept wobzamknył.

Zhorjelc (AK/SN). „Lětuši dodatny hospodarski plan předwidźi 60 naprawow k zwyšenju dochodow a k zniženju wudawkow. Dyrbimy deficit 6,2 milionow eurow wurunać“, komornik Thomas Gampe rozłoži. Zastajenje budgetowych wudawkow pak dale wobsteji.

Prěnjotnje měješe so wokrjesny wotedawk wot 33,5 na 35 procentow zwyšić, swobodny stat pak signalizuje nětko wotćeženje. „Jednamy na najwyšej runinje z financnym ministrom “, krajny rada Bernd Lange (CDU) wobkrući. Najebać to dyrbi­ Sakska w lětach 2017, 2018 a 2019 Zhorjelski wokrjes po 1,5 milionach eurow wosebitych připokazankow wotćežić. Tak zwyši so wokrjesny wotedawk jenož na 34,33 procentow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND