Z twarskimi dźěłami njespokojom

wutora, 10. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wulke twarske mašiny drje su so z wonkowneho napohlada Wotrowa zhubili. Mysla-li pak wobydlerjo na čas, jako­ běchu tam wjesnu kanalizaciju twarili, so někotrym hišće dźensa kornar­ puknje.­

Wotrow (AK/SN). Swoju njespokojnosć je wjesnjanosta Pančic-Kukowa Markus Kreuz (CDU) na njedawnym posedźenju zaměroweho zwjazka za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe zwuraznił. „Dźěła za wjesnu kanalizaciju we Wotrowje běchu přewšo špatnje planowane a zwoprawdźene. Twarska firma dyrbješe hišće raz přijěć, dokelž bě zabyła šachtaj při­zamknyć“, Kreuz porokowaše. Nimo toho ­prašeše so wón za probu, hač su składźene roły krute dosć, zo z nich ničo njekapa.­

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND