Pjenjezy derje inwestowane

srjeda, 11. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Statny sekretar w sakskim nutřkownym ministerstwje dr. Michael Wilhelm (3. wotprawa) je so wčera sobu wobhonił, kak chcedźa Worklečansku sportowu halu saněrować a dźensnišemu standardej přiměrić.  Foto: Marian Wjeńka Statny sekretar w sakskim nutřkownym ministerstwje dr. Michael Wilhelm (3. wotprawa) je so wčera sobu wobhonił, kak chcedźa Worklečansku sportowu halu saněrować a dźensnišemu standardej přiměrić. Foto: Marian Wjeńka

Nadrobnosće wo ponowjenju Worklečanskeje sportownje zhonili

Worklecy (SN/MWj). Podobnje wuznamny dźeń kaž tón před 25 lětami, jako Worklečansku sportowu halu dotwarichu, bě wčerawši. Statny sekretar w sakskim nutřkownym ministerstwje dr. Michael Wilhelm přepoda Worklečanskemu wjesnjanosće Francej Bruskej (CDU) wopismo wo přizwolenju spěchowanskich srědkow za wobšěrne saněrowanje sportownje. Projekt płaći trochu wjace hač milion eurow, z toho dóstanje gmejna­ 517 000 eurow spěchowanja, jeje swójski podźěl wučinja 538 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND