Kapki krjepjeńcu nachwatali

wutora, 17. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Po starym wašnju kročachu na čole jednotliwych procesionow – kaž tule Ralbičanskeho – družki, kotrež postawu swjateje Marije  na přihotowanym blidźe wotstajichu.  Foto: Rafael Ledźbor Po starym wašnju kročachu na čole jednotliwych procesionow – kaž tule Ralbičanskeho – družki, kotrež postawu swjateje Marije na přihotowanym blidźe wotstajichu. Foto: Rafael Ledźbor

Najebać chłódne wjedro serbscy wěriwi do Róžanta putnikowali

Róžant (SN/MWj). Špatne wjedrowe prognozy a hrožace mróčele na njebju njemóžachu wčera tomu zadźěwać, zo wěriwi ze serbskich katolskich wosadow w procesionach do Róžanta putnikowachu. Po starym wašnju njesechu družki postawy maćerje Božeje a je w Róžeńće před wołtarnišćom w dołhim rynku přihotowanych blidow wotstajichu. Po hrubym trochowanju zhromadźi so něhdźe 3 000 kemšerjow na putniskej łuce.

Božu mšu, kotraž so z tróšku zapozdźenjom zahaji, je Njebjelčanska wosada wuhotowała. Hłowny celebrant bě tuž farar Michał Nawka, kiž někotre kapki dešća za čas kemšow jako „nachwatanu krjepjeńcu“ komentowaše. Hudźbnje ­wobrubił je kemše Njebjelčanski cyrkwinski chór pod nawodom Gabriela ­Vaceka. K tomu hraješe Chrystof ­Mikławšk na elektro-pišćelach, a za čas přinosa darow zapleće wón tež serbski ludowy spěw.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND