Dobry wothłós na premjeru při Miłočanskej skale

wutora, 24. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Tójšto zahrodkarjow je minjenu sobotu při Miłočanskej skale rostliny měnjało a sej někotružkuli žadnostku sobu domoj wzało.  Foto: Helmut Schippel Tójšto zahrodkarjow je minjenu sobotu při Miłočanskej skale rostliny měnjało a sej někotružkuli žadnostku sobu domoj wzało. Foto: Helmut Schippel

Měnjensku bursu rostlin chcedźa na kóždy­ pad wospjetować

Miłoćicy (HS/SN). Přewšo zadanił je so wopyt prěnjeje měnjenskeje bursy rostlin minjenu sobotu při Miłočanskej skale. Tam běchu so čłonojo towarstwa Kamjenjak kaž tež Njebjelčanskeho domizniskeho a kulturneho towarstwa na tele zarjadowanje derje přihotowali a poskićachu wulku ličbu korjeninowych a zeleninowych rostlin, zo bychu je z druhimi měnjeli. Někotryžkuli wopytowar bě hižo w měrcu na měnjenskej bursy za symjo w Njebjelčicach pobył. Nětko přinjesechu woni zbywace rostliny ze swojeje zahrodki. Mjez nimi běštaj Christina a Beno Čornakec z Chrósćic. Jeju mjedonka je tež lětsa zaso chětro narostła. Ně­kotre jeje wubitki je sej Rynčec swójba z Wojerec sobu wzała a chce je nětko w swojej zahrodce w Nižej Wsy zesadźeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND