Prěni raz z bantowej reju

póndźela, 06. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Něhdyše ratarske a serbske žiwjenje na wsy dožiwić móžachu wopytowarjo wčera při swačinje na pólnej mjezy w Židźinom.  Foto: Ulrike Herzger Něhdyše ratarske a serbske žiwjenje na wsy dožiwić móžachu wopytowarjo wčera při swačinje na pólnej mjezy w Židźinom. Foto: Ulrike Herzger

Swačinu na pólnej mjezy wuhotuja jako towarstwowy swjedźeń

Židźino (UH/SN). Stajnje prěni kónc tydźenja w juniju přeprošuje Židźinska serbska drastowa skupina na swój to­warstwowy swjedźeń. Tak witachu wčera a zawčerawšim hižo 21. raz k swačinje na pólnej mjezy. Mjeztym zo sobotu z rejemi móhłrjec w swójskich rjadach swjećachu,­ wočakowachu organizatorojo a pilni pomocnicy njedźelu sta dalšich wopytowarjow, přetož towarstwowy swjedźeń je mjeztym dawno tež w regionje znaty wjeršk. Jedna z přičin je, zo w Židźinom jednore wjesne žiwjenje pěstuja a na přikład historisku ratarsku techniku demonstruja, kotraž hišće derje funguje. Runje tak pak typiski serbski flair mnohich wabi. To njewotbłyšćuje so jenož w tym, zo je jewišćowy program derje wopytany, ale tež w mnohich prašenjach, na kotrež maja akterojo wotmołwjeć, kaž předsyda drastoweho towarstwa Uwe Schuster rozłoži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND