Žadyn nowy wobsedźer hosćenca

wutora, 07. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Na Budyskim hamtskim sudnistwje bě dźensa dopołdnja nanuzowane přesadźowanje Worklečanskeho hosćenca „Ke kupowemu hatej“. Pjenjezy poskićił pak za njón nichtó njeje.

Budyšin/Worklecy (SN/MWj). Marlies Hüllowa wostanje dale wobsedźerka Worklečanskeho hosćenca. Při dźens­nišim nanuzowanym přesadźowanju w Budyšinje njebě nichtó z horstki přitomnych zwólniwy, pjenjezy za njón poskićić. Kaž sobudźěłaćer sudnistwa Andreas Amft rozłoži, njeje to ničo wosebite, zo so jednanje nachwilnje zastaji. Rukowaćeljo, w tym padźe Budyska Ludowa banka a Wojerowski financny zarjad, matej nětko próstwu zapodać, nowe jednanje za­hajić. Najpozdźišo za poł lěta – skerje prjedy – postaja nowy termin, praješe Amft.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND