Pospochi nowe starosće

srjeda, 15. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Kopica najwšelakorišich temow steješe na dnjowym porjedźe wčerawšeho posedźenja Njeswačanskeje gmejnskeje rady. Wšitke pak wobjednawać njemóžachu.

Njeswačidło (JK/SN). Podobnje druhim gmejnam nimaja tež w Njeswačanskej dotal hišće žadyn schwaleny hospodarski plan za běžne lěto. Na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady chcychu hišće raz wo planje rěčeć. Dokelž pak bě komornica schorjeła, to njemóžachu. Plan wšak w bytostnych dypkach steji a ma so na přichodnej zhromdźiznje w awgusće schwalić. Do toho so hišće zjawnje wupołoži. Najebać dlijenje pak gmejna swoje komunalne a zarjadniske nadawki zaměrnje a swědomiće w połnym wobłuku spjelnja. To wobkrući wjesnajnosta Gerd Schuster (CDU) napřećo radźićelam.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND