Ličby zašłych lět schwalene

srjeda, 15. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zaměrowemu zwjazkej za wopłóčki porokuja dale njekorektnosć

Porchow (AK/SN). Kalkulacija popłatkow zaměroweho zwjazka za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe za lěta 2009 do 2012 a za 2013 do 2015 je schwalena. Z tym je wot­ lěta 2009 zběrany zakładny popłatk we wysokosći wosom eurow na domjacnosć wobkrućeny. To samsne płaći za mnóstwowy popłatk 3,90 eurow na kubikny meter wopłóčkow. Na wčerawšim posedźenju zaměroweho zwjazka w Porchowje su gmejny Porchow, Pan­čicy-Kukow a Worklecy po kontrowersnej diskusiji wobličenju přihłosowali, Chró­sćicy a Rabicy-Róžant je wotpokazuja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND