Za dwurěčnosć bóle sensibilizować

pjatk, 17. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Za měšćansku radu, zarjadnistwo a za komunalne předewzaća města Wojerecy zdźěła tamniša serbska přirada nětko wosebitu přiručku, kotraž ma w serbskich prašenjach wažne pokiwy podawać.

Wojerecy (AK/SN). Dwurěčnosć we Wojerecach měła w měšćanskej radźe, w zarjadnistwje a w komunalnych předewzaćach prezentniša być. Sobudźěłaćerjo měli so za to bóle sensibilizować. Wo tym běchu sej wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) a čłonojo přirady za serbske naležnosće města na swojim wčerawšim posedźenju přezjedne. „Chcemy zhromadnje přiručku zdźěłać, kotraž ma při rozsudach pomhać a wotmołwy na wažne serbske prašenja wopřijeć“, rjekny předsyda serbskeje přirady Dirk Nasdala po posedźenju.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND