Prěni rozsudny krok sčinjeny

pjatk, 17. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wupisaja architekturne wubědźowanje za nowu pěstowarnju

Róžant (JK/SN). Hižo wot lěta 2013 rěči so w gmejnje Ralbicy-Róžant wo tym, twarić nowu pěstowarnju. Dźěćace přebywanišćo w Ralbicach je rosćaceje ličby dźěći dla na mjezy kapacity a tež twarske wuměnjenja njejsu načasne. Problemam ani znowawužiwanje ně­hdyšeje pěstowarnje w Smjerdźacej njewotpomha. Na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady w Róžeńće předsydka staršiskeje rady Manuela Gedikowa hišće raz tuchwilnu situaciju rozłoži a wupraji nuznu próstwu, zo měła gmejna skónčnje jednać. Jako podpěra steješe jej sylna skupina maćerjow poboku.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND