Nastajnosći starosće městna dla měli

štwórtk, 07. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W dźensnišim Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja bě něhdy dwurjadowniska šula zaměstnjena.  Foto: Alfons Handrik W dźensnišim Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja bě něhdy dwurjadowniska šula zaměstnjena. Foto: Alfons Handrik

Nimo dźensnišeje wyšeje šule dopominatej dalšej nahladnej twaraj na Łazowske šulske stawizny. Z wěstosću hodźi so rjec, zo bě we wsy hižo do lěta 1619 mała šula stała. Kaž je ze šulskeje chroniki wučitać, mějachu we Łazu hižo w lěće 1677 wu­čerjow. Při njewjedrje 1763 dyri błysk do šulskeho twarjenja a zniči je. Tak natwa­richu při nawsy nowu, masiwnu šulu. W njej bě Korla Jan Smoler, nan Jana Arnošta Smolerja, wot 1823 hač do swojeje smjerće 1848 z wučerjom. Jako sobuza­łožer Maćicy Serbskeje bě wón z Handrijom Zejlerjom, kiž bě we Łazu wot lěta 1835 z fararjom, wusko spřećeleny.

Kónc 19. lětstotka rjadowniskej rumnosći přiběraceje ličby šulerjow dla hižo njedosahaštej. Rozhladowachu so tuž za městnom, hdźež móhli nowu šulu natwarić. 1905 wopušćichu dźěći dwurjadownisku šulu při torhošću a zaćahnychu do noweje štyrirjadowniskeje na Hłownej dróze.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND