Znowa wulkotna atmosfera

póndźela, 01. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Na LPG-marathonje Sernjanskeho wjesneho swjedźenja naklepane kosy mějachu so tež wěcywustojnje posudźować. W moderaciji braški Marka Jurka (nalěwo), kiž marathon komentowaše, posudźowaštaj kwalitu naklepanych kosow mjez druhim Jan Pjech z Noweje Wjeski a Róžeńčan Křesćan Bejma (2. a 5. wotlěwa), wupruwowanej fachowcaj na tym polu. Foto: Feliks Haza Na LPG-marathonje Sernjanskeho wjesneho swjedźenja naklepane kosy mějachu so tež wěcywustojnje posudźować. W moderaciji braški Marka Jurka (nalěwo), kiž marathon komentowaše, posudźowaštaj kwalitu naklepanych kosow mjez druhim Jan Pjech z Noweje Wjeski a Róžeńčan Křesćan Bejma (2. a 5. wotlěwa), wupruwowanej fachowcaj na tym polu. Foto: Feliks Haza

Wjesny swjedźeń w Sernjanach wuspěšny z nazhonjenjow a organizacije

Sernjany (JK/SN). Wot prěnjeho wokomika, jako so wjesny swjedźeń z wubědźowanjom wohnjowych woborow zahaji, hač do poslednjeje štučki njedźelnych rejow knježeše dobra nalada. Tak móžachu organizatorojo wjac hač spokojom być. Na třoch dnjach su hosćo a zajimcy wobkrućili, zo je zestawa programa a wotměnjawa zabawa Sernjanskich wjesnjanow wokoło Rafaela Matki do čorneho trjechiła. Prěni wjeršk, pjatkowne wubědźowanje wohnjowych woborow, kotrež wobornicy z delnich Sulšec za sebje rozsudźichu, bě prawa přičina, fasku piwa natočić a njedać jej hač do kónca swje- dźenja wusaknyć. Sobotu wječor wabjachu hudźbnicy wosebje młodych ludźi do rejki. Nalada so po kopolatym spočatku hladajcy polěpši a docpě z hudźbu Dr. Tasty nócny wjeršk a kónc.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND