Swjedźeń hibićiwych ludźi

póndźela, 01. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Što dorosćeni mužojo wšitko zdokonjeja, hdyž smědźa so nachwilnje do časa dźěćatstwa nawróćić, dožiwichu hosćo Koćinskeho wjesneho swjedźenja na wčerawšim předstajenju „kotoła pisaneho“. Foto: Alfons Handrik Što dorosćeni mužojo wšitko zdokonjeja, hdyž smědźa so nachwilnje do časa dźěćatstwa nawróćić, dožiwichu hosćo Koćinskeho wjesneho swjedźenja na wčerawšim předstajenju „kotoła pisaneho“. Foto: Alfons Handrik

Mjeztym 16 lět nawjeduje Marija Latowa Koćinski wjesny klub z jeho 27 čłonami. Wčera po zakónčenju wjesneho swjedźenja wona hódnoćeše, zo je so rozsud, přewjesć swjedźeń druhi raz při kapałce wosrjedź wsy a nic na łuce za Koćinu, jako přewšo wunošny wopo­kazał.

Koćina (aha/SN). Nimo 19. raz pospochi do swjedźenja zapřijateho „kotoła pisaneho“ zabrachu sportowe wubědźowanja wažne městno. Tak wubědźowaše so sobotu pjeć mustwow w kopańcy, hdźež wuńdźechu Koćinjenjo před nowej Kulowskej wubranku jako dobyćer. Tež mjez třomi na trawniku za bulom honjacymi dźěćacymi mustwami bě domjace najlěpše. Na woběmaj dnjomaj su tohorunja kehelowali. Dźěći w dwěmaj starobnymaj skupinomaj so runje tak prócowachu kaž žony, z třomi kulemi maksimalnu ličbu drjewow powalić. Terez Reineltec je z 23 kehelemi snadnje před Jenny Markec (21) a Margit Korchowej (20) dobyła. Mjez třiceći mužemi docpěchu hnydom štyrjo 24 kehelow. Mjez nimi přesadźi so Pětr Reinelt před Tobiasom Čórlichom a Joachimom Kostoržom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND