Łódźnistwo wulki zaměr

srjeda, 17. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Za nowy projekt na Bjerwałdskim jězoru jenički zajimc

Hamor (AK/SN). Na Bjerwałdskim jězoru ma prawje bórze pasažěrska łódź jězdźić. Tole je dale zaměr Hamorskeje gmejny. „Zajimcy, kotřiž chcyli tajkule łódź wobhospodarjeć, móžachu so hač do 31. julija přizjewić“, rozłoži wjesnjanosta Achim Junker (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady w swojej rozprawje k tuchwilnemu połoženju. „Hornjołužiske dožiwjenske łódźnistwo tzwr bě jenički zajimc“, Junker rjekny

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND