Zhubja drohotny čas

wutora, 27. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wonkowny posudźowar za wohnjowoborny plan trěbny abo nic?

Wulka Dubrawa (CK/SN). Swój wohnjowoborny plan chce Wulkodubrawska gmejna dale wjesć a wudospołnić. To je trjeba, zo by spěchowanske srědki za hižo dołho planowanu nowu gratownju w Klukšu dóstała, wobkrući wjesnjanosta Lutz Mörbe (njestronjan) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. Do plana maja so tajke změny zapisać kaž nakup noweho jězdźidła, přidatne městno za hašensku wodu a dalše. Štyri inženjerske běrowy su poskitk wotedali. Wone žadaja sej mjez 6 900 a 10 200 eurami.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND