Wulki zajim za přetwarjenu bywšu šulu

wutora, 27. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Cornelia Rienecker (nalěwo) z Noweje Wsy pola Njeswačidła budźe nowy dom nawjedować a je sobotu na mnohe prašenja wotmołwjała.  Foto: Lucija Rubinowa Cornelia Rienecker (nalěwo) z Noweje Wsy pola Njeswačidła budźe nowy dom nawjedować a je sobotu na mnohe prašenja wotmołwjała. Foto: Lucija Rubinowa

Njeswačidło. (LR/SN) Na dźeń wotewrjeneho twarnišća je minjenu sobotu wjednistwo hladanskeje słužby Advita do bywšeje Njeswačanskeje šule přeprosyło. Šulu přetwarjeja na dom z bydlenjemi z wobstajnym hladanjom, z móžnosćemi dnjoweho hladanja a z bydlenjemi za ludźi, kotřiž ćerpja na demencu.

W prědnim dźělu delnjeho poschoda su rumnosće za dnjowe hladanje. Wo něhdźe 30 ludźi móža so tam wšědnje starać. Bydlenja z wobstajnym hladanjom su swětłe a změja tež mjeńše te­rasy z widom na rjany Njeswačanski park. Pjeć bydlenjow wobsteji z dweju stwow, 18 bydlenjow z jedneje. Kuchnička je w stwě integrowana. Wězo ma kóžde bydlenje k tomu rjanu wulku kupjel a separatny zachod. Wuhotować móže a dyrbi sej wobydler swoje nowe doma po swojich přećach.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND