Biokarpy so lětsa wosebje derje radźili

srjeda, 19. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Dźesać tonow rybow su minjeny kónc tydźenja we wobłuku rybarskeho swjedźenja w Złyčinje z Balakec hata zwućahali. Foto: Jost Schmidtchen Dźesać tonow rybow su minjeny kónc tydźenja we wobłuku rybarskeho swjedźenja w Złyčinje z Balakec hata zwućahali. Foto: Jost Schmidtchen

Złyčin (JoS/SN). Tysacy wopytowarjow je minjeny kónc tydźenja rybarski swjedźeń při Balakec haće w Złyčinje přiwabił. Tam woni sobu dožiwichu, kak rybarjo wjacore razy wulki sak přez wodu ćahachu, zo bychu dohromady něhdźe dźesać tonow karpow, šćukow a dalšich družin rybow zwućahali. Cyłkownje 20 pomocnikow bě cyły dźeń na nohach, woni stejachu hač k brjuchej w zymnej wodźe a za blidami ryby po wulkosći rjadowachu.

Uwe Ringpfeil, senioršef Stróžanskeho hatarstwa, kotryž tohorunja Balakec hat w Złyčinje wobhospodarja, je z ry­bjacym lětom spokojom. „Smy wšak hišće wosrjedź wułójenja hatow. Dotal pak je wuslědk dosć porjadny.“ Po jeho słowach ryby lětsa trochu mjenje waža hač zwučene. To pak zwisuje z wusadźenymi rybičkami, kotrež běchu tak a tak hižo trochu mjeńše, rozłoži Uwe Ringpfeil. Wulke mnóstwo rybow pak snadnišu wahu naruna.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND