Wjace swobodnych městnow

srjeda, 30. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nowe dźěło sposrědkować traje zdźěla dlěje hač štwórć lěta

Budyšin (CK/SN). Sobudźěłaćerjo Budyskeje agentury za dźěło móža tuchwilu 3 766 swobodnych městnow z winowatostnym socialnym zawěsćenjom poskićeć. To su 21,3 procenty wjace hač loni w tym času. Lěta 2014 bě jich samo jenož 1 920 poskitkow. Wulka ličba swobodnych dźěłowych městnow wotbłyšćuje pozitiwne wuwiće na dźěłowych wikach, rjekny dźensa Ilona Winge-Paul z nawodnistwa dźěłoweje agentury. Najwjace dźěłowych městnow poskićichu w nowembru předewzaća za hospodarske posłužby, z předźěłaceho přemysła, ze strowotnistwa a wikowanja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND