Bórze rozsudny termin

pjatk, 02. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wobydlerjo a gmejna maja wobmyslenja nastupajo rozšěrjenje kormjernje

Ralbicy (SN/MWj). Z wulkimi wočakowanjemi, ale tež z měšanymi začućemi zhladuja Ralbičenjo na 12. december. Tón dźeń budu wot 13 hodź. w Kamjenskej wotnožce krajnoradneho zarjada (stwa 240) zjawnje wotwažować zapodaća nastupajo rozšěrjenje Ralbičanskeje kormjernje swini. Při tym steji jednanje po zakonju wo škiće imisijow w srjedźišću – potajkim smjerd, hara, wobswětoškit atd.

Ratarske předewzaće z Zschäschütza (město Döbeln) jako mějićel chce kapacitu kormjernje wot nimale 7 000 na wjace hač 11 000 swini rozšěrić. Z tym zwja­zane su wobšěrne twarske změny. Tak chcedźa tři stare chlěwy, překładowansku rampu a dalše připrawy wottorhać. Nowe nastanu dwaj, stajnje z dweju dźělow­ wobstejacej chlěwaj, zběrnikaj za hnójnicu a dwaj sili za picu. Institut z Frankenberga je w swojim posudku zwěsćił, zo z předewzaća žane bytostne poćežowanja wočakować njejsu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND