Torhošćo ponowić a wožiwić

srjeda, 28. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Klětu ma so Kamjenske torhošćo ponowić, zo by centrum města na atraktiwiće nabyło, wjace turistow přiwabiło a Budysku dróhu wožiwiło.  Foto: Feliks Haza Klětu ma so Kamjenske torhošćo ponowić, zo by centrum města na atraktiwiće nabyło, wjace turistow přiwabiło a Budysku dróhu wožiwiło. Foto: Feliks Haza

Kamjenc nałoži za centrum města něhdźe 430 000 eurow

Kamjenc (SN/mwe). Za něhdźe 430 000 eurow chce město Kamjenc klětu swoje torhošćo ponowić. Inwesticiji, kotruž Zwjazk a Sakska po połojcy spěchujetej, je měšćanska rada spočatk decembra při­zwoliła. Po přeću mnohich Kamjenčanow runje tak kaž wobydlerjow z wokolnych dwurěčnych wsow, torhošćo ponowić a wožiwić, móža projekt po předle­žacym planje zwoprawdźić. Na wo­by- dlerskej zhromadźiznje běchu zamołwići koncept předstajili, a wobydlerjo jón přiwzachu. Wobchodnicy, cityjowa iniciatiwa a měšćanski management, komitej Kamjenskeje Boršće a dalši so mjez sobu wothłosowachu. Tak chcedźa klětu w meji z prěnim twarskim wotrězkom započeć. Za přewjedźenje inwesticiskeje naprawy su lětnje wotměwaceho Łužiskeho kćenjoweho běha 7. meje a tradicionalneje Boršće wot 18. do 24. awgusta dla twarske wukony do dweju dźělneju wotrězkow rozrjadowali. Klětu kónc nowembra chcedźa ponowjene torhošćo zjawnosći přepodać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND