Dobry rozsud za nahladnosć města poručenje

štwórtk, 05. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc je na dobrym puću, stać so srjedźišćo informaciskeje technologije a kubłanja w Sakskej. Statne knježerstwo je rozsudźiło wažnej instituciji w Lessingowym měsće zaměstnić. Tak so něhdyše wokrjesne město wožiwi a nazhonja zdobom dołhodobne towaršnostne připóznaće.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND