Chce fairny a wotewrjeny być

pjatk, 20. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
 Eduard Luhmann  Foto:    Andreas Kirschke Eduard Luhmann Foto:  Andreas Kirschke

Z porynskim humorom wón žiwjenje zmištruje. „Tón je mi hižo často pomhał“, měni Smjerdźečan Eduard Luhmann. Wot spočatka noweho lěta je 71lětny wuměnkar w pjeć gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe čestnohamtski změrc (Friedensrichter).

Změrc posrědkuje w padach kaženja domjaceho měra, wobškodźenja wěcow, křiwdźenja a wohroženja. Wěcownje, neutralnje a bjez předsudkow wón wustupuje. Wujednać a nic pak sudźić rěka zasada jeho dźěła. Zwjetša jedna so wo pady, w kotrychž chcetej wobdźělenej stronje radu změrca a nic hnydom jednanje, kotrež měło k wujednanju wjesć.

Najprjedy chce so Eduard Luhmann intensiwnje do swojeje noweje zamołwitosće zadźěłać a so prawidłownje na dalekubłanjach sakskeho zwjazka změrcow wobdźěleć. „Chcu wot nazhonitych změrcow wjele nawuknyć“, 71lětny wuswětla. Wažne su jemu fairnosć, česćownosć, přistojnosć a respekt, při čimž měli jemu jeho powšitkowne kubłanje a žiwjenske nazhonjenja pomhać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND