Swobodne městna kaž dołho nic

srjeda, 01. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Demografiske wuwiće dźěłowe wiki dźeń a bóle wobwliwuje. Poskitk swobodnych dźěłowych městnow je lětsa po wjele lětach prěni raz hižo w febru­arje ličbu 4 000 překročił.

Budyšin (CK/SN). Posrědkowarjo Budyskeje agentury za dźěło mějachu w februarje 4 042 swobodnych dźěłowych městnow k dispoziciji, 3 958 z nich bě socialneho­ zawěsćenja winowatostnych. To stej 2,2 procentaj wjace hač w ja­nuarje. „Njeznajemy to tak z minjenych lět“, rjekny­ dźensa dopołdnja Thomas Berndt, šef Budyskeje dźěłoweje agentury. Na proze do noweho lěta „mějachmy dźě wjace zymy hač hewak“, z čehož běchu přede­wšěm mužojo we wot sezony wotwisnych powołanjach potrjecheni. Miłeho wjedra w februarje dla pak su firmownicy swojich sobudźěłaćerjow hižo prjedy ze zymskeje přestawki wróćo wołali.­

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND