Nowe zastanišćo ma nastać

srjeda, 01. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Łaz (AK/SN). Gmejna Łaz chce dwukolijowy wutwar elekrifikowaneje železniskeje čary Delnjošleskeje magistrale z Wojerec hač na pólsku hranicu aktiwnje přewodźeć. Tole podšmórny wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) na swojej prěnjej informaciskej hodźinje předwčerawšim we Łazu. „Kónc lěta 2018 chce Němska železnica čaru wobchadej přepodać. Wona natwari we Łazu nowy, tak mjeno­wany zastawanski dypk“, wjesnjanosta wujasni. „Jako gmejna chcemy k projektej z parkowanišćom a z turistiskej informaciskej taflu přinošować.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND